Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Aksa Enerji olarak, faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm kişi ve kurumları paydaşımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla, toplumsal sorumluluk duygusuyla yaklaştığımız geniş paydaş ağımız için değer yaratmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamızda belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde, faaliyetlerimizin olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere çalışırken, bu etkilerden doğacak olası sonuçları takip ediyor; santrallerimizin bulunduğu bölgelerdeki yerel halkın görüş ve önerilerini dinleyerek gerekli adımları atıyoruz. Ayrıca faaliyetlerimizin etki alanındaki yerel halkın ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulmaya yönelik çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.

Enerji üretiminin ülke ekonomilerinin büyümesi ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için temel gereksinim olduğu bilinci ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyor; gelişmekte olan ülkelerin acil enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece yerel halkların enerjiye erişimini artırıyor; yarattığımız istihdam imkânı ile halkların sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor ve bu ülkelerin kalkınmasına dolaylı olarak destek sağlıyoruz.
 

Yerel Ekonomiye ve İstihdama Katkı

Faaliyet bölgelerimizdeki halk için iş fırsatları yaratılmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını bölgeden istihdam etmeye özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımız sonucunda, Aksa Enerji Kalecik Santralimizde toplam iş gücünün %85’i yerli çalışanlardan oluşuyor. Santrallerde sağlanan istihdam dışında gerekli ek hizmetler için bölgedeki alt yüklenici firmalar ile çalışıyoruz. Bu sayede yerel iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunuyor; bölge halkı için gelir kaynakları oluşturuyoruz.

Eğitime, Sanata ve Spora Destek

Yalnızca bir enerji üreticisi olarak değil kendini sosyal ve kültürel alanda da KKTC’nin gelişimine destek olmaya adamış, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak Kıbrıs’ın refahı ve kalkınması için çalışıyoruz. Üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında çeşitli projeler ve girişimler hayata geçiriyoruz. Başta teknik lise ve mühendislik öğrencileri olmak üzere, devlet okullarında öğrenim gören Kıbrıslı gençlerimize yönelik burs ve staj programları ile ülkemizin geleceği olan gençlere destek oluyoruz. Ayrıca Çetinkaya Spor Kulübü, Engelliler Basketbol takımı gibi çeşitli spor kulüplerine sponsorluklarla destek veriyor, belediyelerimizin düzenlediği yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına da bağış ve yardımlarımızla katkıda bulunuyoruz.